نام و نام خانوادگی:       اسحق  تونی

مدرک تحصیلی :  دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (مالي)

  

 

سوابق:

- كارشناس درآمد  شهرداری منطقه 5 اسلامشهر تهران

- سرپرست روابط عمومی و زیبا سازی شهرداری منطقه 5 اسلامشهر(تهران)

- عضو شورای ورزشی شهر احمدآباد مستوفی(استان تهران)

- قائم مقام امور اداری شهرداری نور

- مسئول امور مالی شهرداری نور

- مسئول امور کارگزینی شهرداری نور

- ذیحساب شهرداری نور

- ذیحساب شهرداری ایزدشهر

- مسئول تحقیق و توسعه شهرداری نور

- قائم مقام امور مالی شهرداری ایزدشهر

- قائم مقام و نماینده ویژه شهردار نور در امور سرمایه گذاری

- مشاور شورای اسلامی شهرنور دردوره چهارم

- عضو شورای راهبردی شورای اسلامی شهر نوردر دوره چهارم

- شهردار کلاردشت

پیوندها
پیوندها