.: واحد فني, عمرانی  و ساختمانی :.

خرید دو دستگاه مزدا وانت دو کابین به قیمت هر کدام 160850000 ریال در تاریخ 12/2/1389 برای تجهیز واحدهای ساختمانی و اداری شهرداری ایزدشهر.


  1. بهمن 88 : روکش آسفالت گلستان 5 به مساحت 4800 متر مربع به ارزش هشتصد میلیون ریال

  2. بهمن 88: زیر سازی و آسفالت خیابان امام(ره)از جلوی شهرداری قدیم تا پل هاشم رود «گلسار65»  به میزان 3000  متر مربع.

  3. اسفند 88: ترمیم آسفالت خیابان گلسار 63 و 65 به طول 350 متر مربع

  4. اسفند 88 : ترمیم اسفالت گلسار 55 به طول تقریبی 1250 متر مربع

  5. فروردین 89 : اصلاح طرح هندسی ورودی گلستان 73 ، اجرای میدان و نصب روشنایی
 

از جمله فعالیتهای  واحد فنی
, عمرانی و ساختمانی  شهرداری ایزدشهر در سال 1378 فعالیتهای زیر است .
 

1-      تهیه و تدوین طرح و برنامه های راهبری در زمینه عمران شهری

2-     تهیه نقشه هوایی 2000/1 شهر و به روز نمودن آن جهت تهیه طرح هادی شهری توسط مهندسینی مشاور

3- برداشت نقشه وضع موجود و نظارت بر کار مشاور تهیه طرح هادی ( مرحله اول طرح هادی که شامل وضع موجود و کاربری های وضع موجود می باشد به تصویب کارگروه معماری و شهرسازی استان رسیده و مرحله طرح آن نیز تهیه و در دستور کار طرح در جلسه کارگروه می باشد )

4-  مطالعه وضعیت شیب بندی خیابان امام (ره) با انجام عملیات نقشه برداری و پیکتاژو تهیه پروفیلهای طولی و عرضی مسیر

5-    نظارت بر انجام مطالعات طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان امام توسط مهندس مشاور

6-  نظارت بر اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان امام (ره) در فاز 1 ( این پروژه در مرکز شهر حد فاصل پل فلزی به طول یک کیلومتر در طرفین خیابان با انجام امور جدول گذاری ، کانال کشی روباز و زیر زمینی با هزینه ای قریب به 700 میلیون ریال به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت .

7- اجرای پروژه زیر سازی و اسفالت خیابان امام (ره) فاز 1- ( این پروژه حد فاصل مرکز شهر به سمت غرب و در طول 5/2 کیلومتر و حجم 18000 متر مربع در طرفین خیابان امام با عملیات خاکبرداری ، زیر سازی با مصالح مرغوب و آسفالت انجام و به بهربرداری رسید با اجرای این پروژه علاوه به تعریض خیابان موجبات بهبود در عبور و مرور نیز فراهم گردید )

8- اجرای پروژه بهسازی و پیاده رو سازی خیابان امام (ره) (فاز 1- عملیات اجرایی پروژه بهسازی و پیاده روسازی خیابان امام از مرکز شهر به سمت غرب به طول 1 کیلومتر در طرفین خیابان با یکسان سازی سطح پیاده رو و اجرای سنگفرش بتنی با مساحت حدود 000/10 متر مربع انجام و مورد بهر برداری قرار گرفت در این طرح علاوه بر هم سطح سازی پیاده روها رمپ های رفت و آمد برای افراد ناتوان نیز تعبیه گردیده و با نصب گاردهای فلزی و جلوگیری از تردد وسایل موتوری فضای پیاده نیز امن  گردید .) 

9-  اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی خیابان گلستان 84 ( این پروژه در خیابان گلستان 84 (نوخط امیر آباد ) به طول 420 متر و مساحت 5000 متر مربع با انجام عملیات جدول گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ، خاکبرداری ، زیر سازی با مصالح مرغوب و آسفالت و ایجاد فضای سبز مورد بهر برداری قرار گرفت در این پروژه 840 متر جدول کانیو ، 12 متر مقطع گذر آب زیر زمینی و 2600 متر مربع زیر سازی و آسفالت اصلاح شبکه برق و جابجایی تیر ها و ترانسهای واقع در مسیر با هزینه ای قریب به 520 میلیون ریال مورد بهر برداری قرار گرفت )

10- اجرای پروژه بهسازی خیابان شهید کریمی ( با انجام امور جدول گذاری به طول 650 متر و زیر سازی و آسفالت به میزان 2100 متر مربع با هزینه ای در حدود 35 میلیون تومان به بهر برداری رسید )

11-   اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خ امام در فازهای 2و3

یکی از معضلات خطر آفرین ایزد شهر وجود آبهای سطحی ناشی از بارندگی در روی خیابان اصلی و حاشیه آن بوده که با اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بخش عمده ای از مشکلات در این مورد مرتفع و از تصادفات عدیده حادث جلوگیری شد این پروژه شامل عملیات جدول ، کانیو – کانالهای رو باز و زیر زمینی به طول 2 کیلومتر در طرفین خیابان امام و کانالهای خروجی آب به طول 1000 متر در خیابانهای گلسار 55و65 با هزینه ای در حدود 1700 میلیون ریال به اتمام رسیده و مورد بهربرداری قرار گرفت

12-  اجرای پروژه بهسازی و پیاده رو سازی خ امام خمینی (ره ) در فاز 2

( با اجرای این پروژه حد فاصل فاز 1 تا خیابان گلستان 15 سطحی قریب به 15000 متر مربع از پیاده روهای شهر در طول 5/2 کیلومتر در طرفین خیابان امام با انجام عملیات یکسان سازی با سنگفرش بتنی مانند فاز 1 پروژه پیاده رو سازی ایمن سازی و مورد بهر برداری قرار گرفت هزینه اجرای این پروژه رقمی بالغ بر 3200 میلیون ریال بود که مبلغ 1200 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان و ا بقی هزینه از اعتبارات داخلی شهرداری تامین گردید .)

13 -شروع عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان امام خمینی در فاز 4 ،5 و6 با انجام این پروژه حدود 85% طول خیابان امام ( خیابان اصلی شهر ) از نظر جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ساماندهی خواهد شد این پروژه شامل امور جدول ، کانیو به طول 4000 کانال رو باز به طول متر ، کانال رو بسته به طول 2500 متر و کانال زیر زمینی به طول 3500 متر می باشد که بر آورد اولیه هزینه اجرای پروژه رقمی در حدود 700 میلیون است مدت زمان اجرای کار 9ماه است که پیش بینی می شود تا پایان سال 87 مورد بهر برداری قرار گیرد .

 
 
 
 
ليست مطالب
نحوه اخذ پروانه ساختمان
قانون ماده صد
عملكرد واحد در سال 86
عملكرد واحد در سال 84 و 85
مدارک لازم جهت صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی
 
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1387 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com